Застрахователно право

Застрахователното право разглежда отношенията, възникващи между застраховател и застраховани лица, както и между застраховател и презастраховател. Когато подписвате застрахователна полица, вие се съгласявате да заплатите определена сума, срещу която застрахователят поема ангажимента да ви компенсира при определени неблагоприятни събития. Това могат да бъдат пътни злополуки, телесни повреди, вреда върху имуществото ви и други. Макар тези обстоятелства да са добре дефинирани, понякога могат да възникнат спорове, при които съществува вероятност да ви бъде отказано обезщетение, въпреки настъпилото застрахователно събитие. В такива случаи най-добрият вариант да получите компенсацията си и да защитите правата си е да се консултирате с юрист. Адвокати Попова и Петрова притежават значителна практическа база, касаеща следните казуси, свързани със застрахователното право:

  • правна помощ при застрахователни обезщетения – представителство за обезщетения за изплащане на имуществени и неимуществени вреди при настъпило застрахователно събитие;
  • представителство пред застраховател в случаи на завеждане и заплащане на щети;
  • съдебна защита срещу искове на застрахователи;
  • правна помощ, свързана с обезщетение при пътно-транспортно произшествие;
  • завеждане на искове срещу застраховател;

Обезщетение при пътнотранспортно произшествие

За съжаление броят на пътнотранспортните инциденти в България е значителен. Това е и едно от най-често срещаните застрахователни събития и разбира се при него не рядко възникват спорове, свързани с обезщетението. Например, може да възникне ситуация, в която вие сте потърпевш в пътен инцидент, при който другият участник водач не разполага с гражданска застраховка. В такива случаи, за да получите обезщетение трябва да се обърнете към вашия застраховател или директно към гаранционния фонд. Искането до застрахователя обаче трябва да съдържа определени елементи. То трябва да е добре аргументирано, правилно оформено и да съдържа необходимите доказателства за обезщетението, което изисквате. В зависимост от това и от приложените документи, гаранционният фонд може да ви предложи или откаже компенсация, или да ви постанови обезщетение, което не ви устройва. Именно затова е препоръчително да възложите тази процедура на опитен юрист. Дори претенциите ви да не бъдат удовлетворени от гаранционния фонд, добрият адвокат ще потърси решение на проблема по съдебен ред, за да получите в крайна сметка търсеното обезщетение.
В определени ситуации, свързани с пътнотранспортни произшествия застрахователят може да ви предложи оферта с ниска парична компенсация или изобщо да откаже да ви обезщети. Никога не бързайте да се съгласявате, когато се окажете в подобно положение, макар то да изглежда безнадеждно. Намесата на адвокат Попова и адвокат Петрова може съществено да промени отношението и предложението на застрахователя. Те могат да използват съдебната практика и да я приложат към вашия случай. В резултат на това, застрахователната компания ще преразгледа казуса ви и най-вероятно ще ви отправи нова по-добра оферта. За да защитите правата си и да получите подобаващо обезщетение не се колебайте да се обърнете към адвокат Попова и адвокат Петрова с вашия случай на телефон – 0899 096 411