Търговско право

В обхвата на търговското право се включват отношенията възникващи в сферата на обмена на стоки, услуги и капитали. Ако вие осъществявате търговска дейност, то трябва да знаете, че законът постановява определени права и задължения, към които трябва да се придържате. Независимо дали сте физическо или юридическо лице, вашите правоотношения с всеки един търговец са също предмет на търговското право. Така например, при възникване на спор по дадена търговска сделка, в която вие сте страна, вие може да потърсите помощта на юрист, специализиран в областта на търговското право. Това важи в пълна сила, независимо дали става въпрос за покупка на единична стока с ниска стойност от физическо лице или пък за високо оборотна търговия на международно ниво. Компетентността на адвокат Попова и адвокат Петрова би могла да ви е от съществена полза, защото те могат да предложат богатия си опит в казуси като:

  • защита по търговски спорове, защита срещу претенции от контрагенти търговци и физически лица;
  • изготвяне на ценни книжа, правни консултации свързани с ценни книжа;
  • съдействие при арбитражи;
  • обявяване и водене на производство по несъстоятелност;
  • консултация и изготвяне на договори между търговци или между търговец и физически лица;

Запис на заповед

Запис на заповед представлява вид ценна книга, която вие може да използвате, за да си върнете вземане от даден длъжник. Чрез нея платецът дава писмено обещание, че ще изплати определена сума пари на друго лице, без да са необходими каквито и да е условия, които могат да породят съдебни спорове. Изготвянето на този тип писмено обещание обаче изисква добро юридическо познание, за да бъдат коректно вписани всички необходими реквизити. Независимо дали вие сте кредитор или длъжник, за да са защитени правата ви, преди издаването или подписването на запис на заповед, консултацията с добър юрист е повече от желателна. Когато се нуждаете от съдействие, свързано с този вид ценна книга, винаги може да се обърнете към адвокат Попова и адвокат Петрова. Те ще подготвят документа в случай, че сте кредитор. А ако сте в ролята на платец, ще получите консултация и ценни съвети, с които да защитите интересите си. За да избегнете излишни усложнения и успешно да се възползвате от записа на заповед просто наберете – 0899 096 411.

Арбитражи

Когато търсите извънсъдебно решение на някакъв търговски спор, по който вие сте страна, може да се възползвате от предимствата на арбитража. За целта вие и вашият търговски партньор трябва да постигнете писмено споразумение, че всички спорове възникнали между вас ще бъдат разрешени от трето независимо лице. Така вие ще разрешите разногласията си като се позовете на една единствена инстанция, ще си спестите по-високите такси на държавния съд, и заедно с всички контрагенти ще определите най-подходящия арбитър на вашите отношения. Добрата юридическа подкрепа, която адвокат Попова и адвокат Петрова могат да ви окажат, ще ви е изключително полезна в случаите на арбитражи. Може да се възползвате от техните услуги дори при изготвянето на договорните отношения с бъдещите ви или настоящи търговски партньори.