Трудово право

Най-общо казано, трудовото право разглежда правата и задълженията на работника и работодателя. Значителна роля за регламентирането на този тип отношения играе Кодексът на труда. Повечето хора не са запознати с нормите на закона, свързани с работната им дейност. Затова те прибягват до услугите на адвокат само когато разберат, че правата им са ощетени. Добра превантивна мярка обаче е, да потърсите юрист по трудово право още в етапа на подписване на договора за работа. В този ред на мисли, юристите от адвокатска кантора „Попова и Петрова” могат да ви предоставят трудово – правни консултации, засягащи най-различни въпроси като:

  • трудови спорове;
  • правна помощ, свързана с трудовия ви договор или граждански договор;
  • договорни отношения и защита при работа в чужбина;
  • искове за неизплатени възнаграждения и обезщетения;
  • съдебна защита от незаконно уволнение и възстановяване на работа;
  • отмяна на заповеди;
  • други;

Възстановяване на работа при незаконно уволнение

Прекратяване на трудовия договор едностранно от работодателя е мярка, която той предприема при определени обстоятелства. Причини за подобно действие могат да бъдат съкращаване на щата, намаляване обема на работа, закриване на предприятие или част от него и други. Към дисциплинарно уволнение се прибягва, когато се счете че даден служител нарушава трудовата дисциплина и не изпълнява задълженията си. Независимо какви се причините за освобождаване от длъжност, служителя има право да оспорва този акт като незаконен пред съда. В допълнение към това, работникът може да изисква отмяна на уволнението както и изплащане на обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението и други искове. Предявявайки съдебен иск, засегнатият служител цели да постигне отмяна на заповедта за уволнение. Ако мотивите му са добре изложени и неоспорими, съдът може да постанови възстановяване на работа, получаване на обезщетение или да наложи промяна на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка и уважаване и на другите искове.

За да постигнете подобни резултати, вие неминуемо ще трябва да имате добри познания в сферата на трудовото право. Опитът на юристите от адвокатска кантора „Попова и Петрова” показва, че всеки случай на незаконно уволнение е специфичен. Тяхната помощ би могла да ви е от съществено значение именно, защото разполагат с богата практическа база, на която да се позоват. Имайте предвид, че може да постигнете отмяна на заповедта за уволнение и без да е нужна намесата на съда. Когато имате зад гърба си подкрепата на доказани юристи, вие може успешно да защитите правата си дори и само пред работодателя си. Затова не отлагайте и потърсете съвета на професионалистите от адвокатска кантора „Попова и Петрова” на телефон – 0899 096 411.

Обезщетенията, свързани с прекратяване на трудовите правоотношения могат да бъдат от различен тип и размер.

Обезщетения

Както вече беше споменато, при незаконно уволнение имате право да получите обезщетение за времето, през което сте останали без работа поради уволнението си. Освен това, вие може да получите компенсация и при не спазено предизвестие за освобождаване от работа или липса на такова. Обезщетение ви се дължи и в случай на неизползван годишен платен отпуск, при за вреди от трудова злополука или професионална болест и други. Особено неприятни са моментите, в които на служителя се налага да преустанови работната си дейност поради болест. Понякога пък икономическите затруднения на едно предприятие са причина за освобождаването на определен брой персонал. Каквито и да са обстоятелствата обаче, човек е длъжен да е добре запознат с правата си, за да бъде компенсиран в тези неприятни ситуации. Юристите от адвокатска кантора „Попова и Петрова” са напълно наясно със затрудненията, които може да изпитвате в подобно положение. Затова те са готови да предоставят юридическите си знания и услуги. Възползвайте се от тяхната помощ, за да защитите вашите интереси максимално.