Придобиване на българско гражданство

Българското гражданство урежда статута на дадено лице в рамките на законите на Република България. Основните права, на които всеки български граждани е носител, записани в Конституцията на Република България са :

 • правото на местоживеене в страната;
 • гражданите на Република България не могат да бъдат изгонени от нея или да бъдат предадени на друга държава;
 • всеки гражданин на страната има правото да я напуска и да се завръща в нея;
 • българите в чужбина, са под защитата на държавата;
 • те имат право да гласуват и да заемат държавни длъжности (с определени изключения за лица с двойно гражданство);
 • всички права и свободи посочени в законите на Република България;

Какво е необходимо за придобиване на българско гражданство

Лицето решило да се сдобие с българско гражданство трябва да е добре запознато със закона за българското гражданство. Именно той регламентира условията за придобиване, загубване, възстановяване и установяване наличието на българското гражданство. Ако вие не сте гражданин на Република България, но искате да станете такъв, можете да се възползвате от следните способи записани в закона :

 • чрез натурализация;
 • ако имате разрешено пребиваване и имате намерение да направите инвестиции или да увеличите вече направените инвестиции в страната;
 • ако имате български произход или един от родителите ви е български гражданин;
 • ако кандидатстващия е лице на възраст до 1 година, на който единият родител е български гражданин;
 • ако имате заслуги за страната в дадена област, и сте предложен от министъра на съответния ресор за придобиване на гражданство;

Независимо кой от изброените способи ще изберете, ще ви се наложи да подадете молба. Това обаче е свързано с определени изисквания, на които трябва да отговаряте, както и представянето на съответните документи. Изискванията са от различен характер, като най – важните от тях са свързани с :

 • периода на пребиваването ви в страната;
 • семейния ви статус;
 • липсата на извършени престъпления от определен характер;
 • източниците на доходите ви;
 • наличие на чуждо гражданство;
 • други условия записани в закона за българското гражданство;

За да разберете дали отговаряте на всички необходими условия за българско гражданство е препоръчително да се консултирате с опитен юрист. Важно е да знаете, че законодателството на Република България не позволява обжалване на отказите за придобиване на българско гражданство по натурализация. Адвокат Попова и адвокат Петрова мога да ви предоставят необходимото знание, за да сте уверени в правилното изпълнение на процедурата по придобиване на българско гражданство. Освен това, те могат да ви консултират при изготвянето на необходимите документи, за да избегнете нежелани усложнения. Адвокатската кантора разполага и с богат опит с граждани на Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Македония, Албания и може да предостави услугите си както на български, така и на руски език. За да научите повече за възможността да получите българско гражданство, можете да се обадите на телефон – 0899 096 411 или да попълните тази контактна форма.