Корпоративно право
(Фирмено право)

Най – често търсените услуги свързани с корпоративното право, които адвокатската кантора предлага са:

 • регистрация на търговски дружества;
 • правни консултации и обслужване на фирми;
 • регистрация по ДДС;
 • преобразуване, прехвърляне на дялове, сливане, вливане, ликвидация и заличаване на търговски дружества;
 • смяна на управител, приемане и изключване на съдружници;
 • смяна на директор, смяна на акционер;
 • консултации по договори с чуждестранни фирми;

Регистрация на фирма

Регистрацията на фирма е процес, който крие известен риск. Това е основата на вашия бизнес и за да сте сигурни в изрядността на документите и за да избегнете отказ от регистрация е добре да се доверите на опитен юрист. По този начин ще си спестите време и бъдещи разходи, както и евентуални проблеми, свързани с неправилно попълнени и подадени документи. Освен това юристите от адвокатска кантора “Попова и Петрова” ще ви дадат ценни съвети като:

 • като какъв тип търговското дружество е най – добре да се регистрира вашия бизнес (ЕООД, ООД, АД и т.н.);
 • какъв е най – подходящия предмет на дейност на дружеството;
 • как да подходите при избора на име на фирмата;
 • как да се разпределят дяловете между отделните съдружници;
 • какви акции и как да бъдат разпределени;
 • какви да са клаузите по дружествения договор, устав;

Разполагайки с подходящата правна основа за вашия бизнес, вие може да се концентрирате изцяло върху неговата дейност без никакви притеснения.

Регистрация по ДДС

Когато бизнесът ви започва да се развива или очаквате значителни обороти при основаването му, трябва да се помисли за регистрация по ДДС. Това е свързано с неколкократни посещения на Териториалната Дирекция на Националната Агенция за Приходите (ТД на НАП) и подготвянето на многобройни документи. Адвокат Попова и адвокат Петрова могат да ви спестят тези посещения, като в допълнение към това могат да подготвят необходимите документи. Те ще се погрижат за цялата процедура за регистрация по ДДС, а вие ще избегнете редица неудобства и ще си гарантирате успешното и приключване.

Прехвърляне на фирма и на дружествени дялове

Прехвърлянето на фирма или на дялове става по няколко начина. Може да прехвърлите част или всичките си дялове на друго физическо или юридическо лице. За да избегнете усложнения при тази процедурата, е препоръчително да потърсите професионална правна помощ. Благодарение на дългогодишния си опит, юристите на адвокатска кантора “Попова и Петрова” могат да ви преведат през спецификите на прехвърлянето, като по този начин си осигурявате сигурност и пестите време. Знаейки цялата процедура, те ще изготвят необходимите документи, ще направят нужните действия по прехвърлянето и ще отговорят на всичките ви въпроси. Така, реално от вас ще се изисква единствено подписи на документите.

Сливания и вливания на дружества

Ако решите да обедините стопанската си дейност с други фирми и заедно да развивате един общ бизнес, е необходима процедура по сливане или вливане на дружествата. Този процес е съпътстван от прехвърляне на активи, права, задължения и преразпределение на акциите или дяловете между отделните акционери или съдружници. Успешното сливане се състои от различни етапи. Освен това обемът на документите при този тип процедура е значителен и изисква известна прецизност при изготвянето им. Преобразуването на търговски дружества е неизменна част от практиката на адвокатска кантора ”Попова и Петрова”. Не се колебайте да почерпите от техния опит и да си спестите главоболията от комплексния характер на сливанията и вливанията на фирми.

Закриване на фирма

В момента, в който решите да преустановите дейността на бизнеса си, се налага да преминете към закриване на фирмата ви. Това обаче няма как да стане мигновено, защото законът постановява няколко етапа при тази процедура. Разбира се това е свързано и с изготвянето на необходимите документи, извършване на редица действия пред НАП и НОИ, издаване на удостоверения, подаване на заявления и други. Независимо дали фирмата е действаща или е преустановила дейността си от години, се изисква добро познание на закона, което адвокат Попова и адвокат Петрова могат да ви осигурят. Може да се възползвате от техните услуги и да си спестите усложненията по закриването на фирмата ви на телефон – 0899 096 411.