Изпълнително производство

Изпълнителното производство представлява поредица от процесуални действия на държавен или частен съдебен изпълнител, чиято цел е да се удовлетвори претенцията на даден кредитор от задлъжняло към него лице. Това може да стане доброволно или принудително при прилагане на различни изпълнителни способи, регламентирани от закона като налагане на запори, възбрани и други. Така например, ако сте в ролята на длъжник, могат да ви бъдат наложени запори върху трудовото възнаграждение, пенсия, банкови сметки, автомобили, недвижимо имущество и други.

Защита срещу образувани изпълнителни дела

Важно е да знаете, че когато попаднете в обсега на съдия изпълнител вие имате шанс да защитите правата и активите си като потърсите подкрепата на доказан юрист. Нещо повече, ваше конституционно право е да наемете адвокат, когато срещу вас е образувано изпълнително производство. Вие може да искате съдебна защита срещу неправомерните действия на съдебния изпълнител, но това разбира се е възможно при спазване на определени процесуални правила. Защитата срещу образувани изпълнителни дела е един от най-популярните казуси в практиката на адвокат Попова и адвокат Петрова. Именно тяхното съдействие ще ви помогне да спасите някои от най-ценните си активи като жилището или автомобила си.

Водене на изпълнителни дела

Воденето на изпълнителни дела също е в компетенцията на юристите от адвокатска кантора “Попова и Петрова”. Техните услуги ще са ви от съществена полза, ако сте кредитор и търсите вариант да възстановите парите или активите си, предоставени на друго лице. Не забравяйте, че образуването и воденето на изпълнителни дела е особено производство, което се провежда при стриктно спазване на редица процесуални правила, и при което е необходима правилна аргументация. Всичко това изисква значителни правни познания и опит. Поради тази причина, за да си осигурите успешно събиране на формираните към вас задължения, не се колебайте да се възползвате от богатата практика на адвокат Попова и адвокат Петрова, като просто наберете телефон – 0899 096 411