Вещно право

Вещното право регламентира имуществените отношения свързани с определени материални блага, като най – често това са имоти т.е. недвижима и движима собственост. При тази категория право, от съществено значение са нормите регулиращи правото на собственост, правото на ползване, правото на надстрояване и пристрояване и други. Компетентността на юристите от адвокатска кантора „Попова и Петрова” във вещното право, би могла да ви е от значителна полза, когато се нуждаете от:

 • защита на правото ви на собственост;
 • съдействие при предаване на владение на имоти и други обекти на вещното право;
 • юридическа помощ при подялба на имоти – съдебна или извънсъдебна;
 • консултации по сделки с недвижими имоти и други;
 • адвокатски услуги при прехвърляне на имоти, покупка, дарение или други;
 • правна подкрепа при казуси свързани с договори и с нотариални актове;
 • съдействие при процедури, касаещи закона за устройството на територията;

Покупка и продажба на имоти

Покупко – продажбата на имот е свързана със значителна финансова инвестиция. Самата процедура включва боравене с редица документи, което изисква добро познаване на закона. Възможно е да се натъкнете на неприятни изненади при покупката или продажбата на имот. Така например, има вероятност след покупката да установите наличието на тежести. Ако пък сте собственик, но сте вписали друг ползвател на притежавания от вас имот, то вие може да попаднете на усложнения при отдаването му под наем. Агенциите за недвижими имоти често предлагат услугите на своите юристи, но е най-добре да се консултирате с независим адвокат, който ще защитава само вашите интереси при покупката или продажбата. Така ще си осигурите по-голяма сигурност, така че след приключване на сделката да избегнете каквито и да е правни проблеми. В този ред на мисли, адвокат Попова и адвокат Петрова са готови да предложат своите услуги. Тяхното познание и опит, особено в правото свързано с недвижими имоти, ще ви спести редица главоболия. Може да потърсите тяхното съдействие дори само за допълнително мнение за изрядността на договорите и документите, които трябва да подпишете. Не забравяйте, че на колкото по-ранен етап от сделката се консултирате с адвокат, толкова по-голяма е вероятността да избегнете евентуални усложнения.

Прехвърляне и дарение на имоти

Прехвърлянето на имот е един от най – често срещаните казуси в сферата на вещното право. Важно е да знаете, че при прехвърлянето на имот могат да възникват усложнения свързани с правото на владеене, с правото на собственост или с тежести върху имота. Така например, ако решите да прехвърляте имот на друго лице (например роднина), но искате да разполагате с възможността да ползвате това имущество, вие ще запазите определени права, но ще загубите други. В подобна ситуация вие ще бъдете вписан като тежест към този имот, което би го направило по – малко атрактивен за бъдещи купувачи.
Прехвърлянето и дарението на имоти може да ви отнеме значително време и разход, ако не е извършено по правилния ред. Широко застъпено е мнението, че това са прости операции. Прилаганите популярни практики при този тип казуси понякога може да доведат до нежелани последствия и да бъдете санкционирани от закона. В нередки случаи мотивите за прехвърляне или дарение не са правилно формулирани. Понякога недоброто познаване на закона може да ви навлече допълнителни данъчни задължения. Така спестявайки си разходите за юридическа помощ, вие се излагате на възможността да си създадете проблеми в бъдеще. Макар информацията за този тип сделки да е лесно достъпна, не забравяйте, че всеки случай има своите особености, с които трябва да се съобразите. Когато запознаете адвокатите от кантора „Попова и Петрова” с вашия казус, те ще вземат предвид спецификите му. По този начин всеки един детайл, който би могъл да предизвика затруднения, ще бъде неутрализиран. За да бъде прехвърлянето на имота ви наистина лесно, както и да избегнете възникването на неблагоприятни последици след прехвърляне на собствеността, доверете се на адвокат Попова и адвокат Петрова.

Нотариално право

Не се колебайте да се възползвате от експертното мнение и съвети на адвокат Попова и адвокат Петрова в сферата на нотариалното право. Те разполагат с богат опит при разрешаване на едни от най – често срещаните казуси в тази категория право, а именно:

 • преговори, консултиране и изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на имоти;
 • изготвяне на нотариални актове;
 • съдействие при прехвърляне на имоти;
 • консултиране при дарение на имоти;
 • справки за собственост, вписвания, отбелязвания и заличавания на тежести и права за недвижими имоти;
 • оказване на съдействие пред нотариус, съответната служба по вписвания, държавните органи и пред органите на местната администрация;

Справки за тежести и административни справки на недвижими имоти

Съвсем логично е, когато проявите интерес към даден имот, да направите определени справки и да предприемете съответните мерки. Това включва справки за тежести, административни справки за вписвания, отбелязвания и заличавания на тежести и права за това имущество, както и други справки. Вещни тежести могат да бъдат например ипотеки и възбрани. Друг съществен риск е имотът да е предмет на висящи съдебни дела. Всичко това поражда нуждата да се обърнете към юрист, който ще направи справката вместо вас и ще ви даде подходящия съвет в случай на налични тежести. Проверките могат да бъдат извършени на всеки един етап от сделката с недвижимо имущество. Адвокат Попова и адвокат Петрова могат да ви преведат през всяка една фаза на закупуването на имот, като направят необходимата административна справка или справка за тежести в най-подходящия момент. Така вие ще разполагате с най-актуалната информация за желания от вас имот и ще избегнете всякакви бъдещи усложнения.