Банковo право

Банковото право регулира вашите права и задължения, произтичащи от отношенията ви с дадена банка, банкова или финансова институция. Тъй като това са финансово-парични отношения, компетентността в тази сфера на правото ще ви е от съществена полза при сключването и изпълнението на всякакъв тип банкови сделки. Уменията и опита на доказани юристи като адвокатите от кантора „Попова и Петрова” могат да ви спестят редица неприятности. Така правата ви ще бъдат добре защитени при сключването на договори с банките, както и при следните ситуации:

  • при проблеми в отношенията ви с кредитори;
  • когато ви е необходима консултация по договори или предоговаряне на банков кредит или влог;
  • ако се натъкнете на трудности при откриване, водене, прехвърляне и закриване на банкова сметка, както и при всякакъв вид банкови операции;
  • при възникване на правни спорове, свързани с длъжници и поръчители по банкови кредити;
  • при неправомерно наложени такси, лихви и комисионни по кредити;
  • ако търсите консултации по специфични операции като банкови гаранции и акредитиви;

Адвокатите във Варна, специализирани в банковото право не са голям брой, защото то изисква добра практическа база, която се натрупва с времето. Поради тази причина, значителният опит на юристите от адвокатска кантора „Попова и Петрова” в тази сфера на правото, ви гарантира сигурност в отношенията ви с всяка банкова или финансова институция. Нещо повече, вие ще разполагате с надежден партньор, който ще защитава адекватно интересите ви и ще ви предпази от нелоялното отношение на някои търговски банки. В този ред на мисли, особено важно е да се обърнете към юрист във възможно най-ранен момент. За да получите ценен съвет и да предотвратите излишни усложнения, свържете се кантората на телефон 0899 096 411.